همایش

جشن میلاد امام زمان و پیشواز سال 1402

جشن میلاد امام زمانجشن میلاد امام زمانجشن میلاد امام زمان و پیشواز عید انجمن نابینایان تجلیجشن میلاد امام زمانجشن میلاد امام زمانجشن میلاد امام زمانجشن میلاد امام زمانجشن میلاد امام…
جشن میلاد امام زمان

پیمان ولایت

جشن پیمان ولایت با مشارکت کانون نابینایان فرهنگسرای بهمن و روابط عمومی انجمن نابینایان تجلی واقع در سالن مبارک فرهنگسرای بهمن مراسمی با نام پیمان ولایت برگزار شد مکان: سالن…