فعالیت ورزشی

برگزاری مسابقه جذاب شودان

تصویر مسابقه شودانتصویری از بازی نابینایانتصویر مسابقه شودانورزش نابینایان شودانتصویر بازی شودان تنیس روی میز نابینایانبازی برای نابینایانآشنایی با شودانآشنایی با شودانتصویزی از بچه های عضو کانون نابینایاناعضای کانون نابینایان…
مسابقات شودان برای نابینایان

مسابقه شطرنج سیمولتانه

ثبت رکورد شطرنج سیمولتانه با مشارکت کانون نابینایان فرهنگسرای بهمن و اداره سلامت شهرداری منطقه 16 مسابقه شطرنج در کتابخانه شهید فهمیده واقع در فرهنگ سرای بهمن مسابقه برگزار شد…