ثبت رکورد شطرنج سیمولتانه

با مشارکت کانون نابینایان فرهنگسرای بهمن و اداره سلامت شهرداری منطقه 16 مسابقه شطرنج در کتابخانه شهید فهمیده واقع در فرهنگ سرای بهمن مسابقه برگزار شد

  • مکان: کتابخانه شهید فهمیده . فرهنگسرای بهمن
  • تاریخ: 27 آبان 1401

در این دور از مسابقات ، شطرنج باز کم بینا کشورمون آقای ایمان تحویلی توانستند رکورد آسیایی را ثبت کنند.

فعالیت های مرتبط
مسابقات شودان برای نابینایان

برگزاری مسابقه جذاب شودان

برگزاری مسابقه جذاب شودان
پیمان ولایت