هوش مصنوعی و کاربرد آن

هوش مصنوعی و ارتباط آن با نابینایان چگونه است؟ معرفی 6 ابزار کمکی برپایه هوش مصنوعی

تصویر پست مهارت

مهارت هایی که نابینایان برای موفقیت نیاز دارند چیست ؟ 7 مهارتی که باید داشته باشند.

مشکلات نابینایان چیست و جامعه چگونه می تواند به آنها کمک کند؟

تصویر جلسات مشاوره برای نابینایان

مشاوره برای خانواده ها و افراد نابینا

برگزاری کلاس های جهت یابی برای نابینایان

کتاب «راه‌اندازی کسب و کار گروهی» راهنمای تسهیلگران توانبخشی مبتنی بر جامعه

گزارش عملکرد سازمان بهزیستی با عنوان «با بهشتیان» منتشر شد + دانلود

با هم ببینیم|موشن گرافی آگاه سازی جامعه در قبال مصرف مواد مخدر

موشن گرافیک| چگونگی مواجهه سالمندان با فضای مجازی