گزارش فعالیت های انجمن در سال 1402

folder_openاخبار بهزیستی

به نام حضرت دوست

آنچه در انجمن نابینایان در سال 1402 برای جامه هدف انجام گرفت

ما در آغاز سال برای تأسیس مرکز آزاد فنی و حرفه ای برای دوستان نابینا که آموزش های ویژه نابینایان را انجام می دهند دست به کارشدیم گرچه کار راه اندازی مرکز آزاد به سرعت انجام شد اما به قول یکی از گزارشگران فوتبال مردیم تا کار را به پیش ببریم در سال 1402 توانستیم دوره های بازاریابی تلفنی و دوره های ماساژ را برای دوستان نابینا برگزار کنیم که در نتیجه بتوانیم به ارتقاء سطح توانمندی اعضا کمکی کرده باشیم و در نهایت دوستان مدرک مهارتی دریافت کنند. اگرچه دوره های آموزشی پایان یافت و آزمون هم برگزار شد ولی هنوز برای انجام آزمون عملی اندر خم پس کوچه ایم اما چرا اینقدر کم تحرک بوده ایم لازم به ذکر است این نه به واسطه کم همتی ما بلکه به جهت کندی روند اداریست گویی این که سازمان فنی و حرفه ای تا کنون با جامعه نابینایان همکاری نداشته است تا راه برگزاری آزمون را بلد باشد و به همین دلیل ما در بخش پایانی یعنی انجام آزمون مشکل داریم. البته امیدواریم با تعامل بیشتر و بهتر بتوانیم به سرعت و کیفیت دوره های مهمی را برگزار کنیم. برای توانمند سازی نابینایان یادآور می شود نداشتن زیر ساخت های لازم در سازمان فنی و حرفه ای نظیر عدم دسترس پذیری سایت آزمون برای نابینایان که البته می شود با تعامل با جامعه نابینایان این مشکل حل شود ولی در حال حاضر باید فرد نابینا با به همراه داشتن منشی بتواند امتحان دهد که  در آزمونهای تخصصی شاید به مشکل برخورد کرده و دچار عدم موفقیت شود  مختصر این که مسئولین امر اگر خواهان استفاده نابینایان از امکانات فنی و  حرفه ای هستند باید گام های مؤثرتری برای این قشر بردارند غیر از این شرح مفصل که از آموزش در انجمن نابینایان تجلی بیان شد ما توانستیم در حوزه توانمندسازی فردی نیز روند آموزش را پی بگیریم و با برگزاری دوره های آموزش تحرک و جهتیابی بتوانیم اقدامی در جهت استقلال دوستان نابینا در بحث رفت و آمد برداریم و از دیگر دوره هایی که در این مجموعه انجام شد کلاس های موسیقی بود که علاقمندان خاص خود را دارد که البته کم هم نیستند. این بود عملکرد انجمن نابینایان در حوزه آموزش برای افراد تحت پوشش در خاتمه باید از کسانی سپاسگزاری کرد که با سخاوتمندی خویش در اعطا کمک به انجمن ما بنیان گزار کارهای بزرگ و ماندگار هستند بی تردید استواری نهادهای اجتماعی به دست کسانی است که امضاهایشان پای نامه ای نیست و هیچ کس اسمشان را نمی داند. هم داستانی افراد مهربان شهر ماست که قصه های زیبا از آموزش و  اشتغال می آفریند

مطالبی که شاید دوست داشته باشید

keyboard_arrow_up