گزارش 1 ماهه سئو برای انجمن نابینایان تجلی

این گزارش از تاریخ 1 تیر 1402 لغایت 27 تیر 1402 تنظیم شده است.

چشم انداز کلی

نگاهی به فعالیت سایت در 28 روز گذشته

1
تعداد کل کلیک ها

مجموع کلیک ها  تعداد دفعاتی است که یک کاربر وارد سایت شما شده است. نحوه شمارش آن به نوع نتیجه جستجو بستگی دارد. 

1
تعداد کل برداشت ها

تعداد برداشت ها تعداد دفعاتی است که کاربر لینکی به سایت شما را در نتایج جستجو دیده است. این بسته به اینکه آیا نتیجه در نمای پیمایش شده است یا نه، برای تصاویر و سایر انواع نتایج جستجو متفاوت محاسبه می شود.

1
میانگین CTR

میانگین CTR درصد نمایش هایی است که منجر به کلیک شده است.. 

1
موقعیت متوسط

میانگین موقعیت  میانگین موقعیت سایت شما در نتایج جستجو است، بر اساس بالاترین موقعیت آن هر زمان که در جستجو ظاهر شد. تعیین موقعیت می تواند با ویژگی هایی مانند چرخ فلک یا پانل های دانش پیچیده شود. 

10 پرس و جو برتر

سوالات برتر کلیک می کند برداشت ها CTR موقعیت
انجمن نابینایان

 
683

 
796

 
85.8٪

 
3

 
انجمن نابینایان تجلی

 
3

 
6

 
50%

 
1.8

 
انجمن نابینایان ایران

 
2

 
28

 
7.1٪

 
7.8

 
انجمن نابینایان تهران خیابان دولت

 
1

 
32

 
3.1٪

 
7.2

 
شودان نابینایان

 
1

 
25

 
4%

 
4.6

 
ورزش شوندان نابینایان

 
1

 
9

 
11.1٪

 
7.9

 
تعریف نتیجه بینایی

 
1

 
9

 
11.1٪

 
21.3

 
کار برای نابینایان

 
1

 
3

 
33.3٪

 
9.3

 
شربت زعفران

 
0

 
80

 
0%

 
5

 
نابینا

 
0

 
24

 
0%

 
6.8

10 صفحه برتر

صفحات برتر کلیک می کند برداشت ها CTR موقعیت
https://www.tajali.org/

 
 
 
792

 
1674

 
47.3٪

 
5.4

 
https://www.tajali.org/?post_type=product

 
 
 
25

 
102

 
24.5٪

 
2.8

 
https://www.tajali.org/نابینایان-برای-موفقیت-باید-چه-مهارت-ها/

 
 
 
19

 
223

 
8.5٪

 
8.3

 
https://www.tajali.org/به-روزترین-مشاغل-سودآور-برای-نابینایا/

 
 
 
10

 
99

 
10.1٪

 
8.7

 
https://www.tajali.org/رفتار-صحیح-با-نابینا/

 
 
 
9

 
224

 
4%

 
6.2

 
https://www.tajali.org/آموزش-اساسی-به-نابینایان-و-کم-بینایان/

 
 
 
8

 
86

 
9.3٪

 
7.1

 
https://www.tajali.org/مناسب-سازی-شهر-و-امنیت-در-تردد-نابینایا/

 
 
 
6

 
38

 
15.8٪

 
18.2

 
https://crm.tajali.org/

 
 
 
5

 
5

 
100%

 
1

 
https://www.tajali.org/مسابقه-جذاب-شودان-در-کانون-نابینایان-ف/

 
 
 
4

 
185

 
2.2٪

 
7

 
https://www.tajali.org/هوش-مصنوعی-و-ارتباط-آن-با-نابینایان-چگو/

 
 
 
4

 
95

 
4.2٪

 
22.2

10 کشور برتر

کشور کلیک می کند برداشت ها CTR موقعیت
ایران

836

2777

30.1٪

6.6

افغانستان

6

41

14.6٪

10.2

آلمان

2

47

4.3٪

7.8

فرانسه

1

11

9.1٪

30.2

روسیه

1

9

11.1٪

19.6

ایتالیا

1

1

100%

2

اتریش

1

1

100%

3

ایالات متحده

0

61

0%

22

انگلستان

0

24

0%

15

هلند

0

21

0%

13.1

دستگاه ها

دستگاه کلیک می کند برداشت ها CTR موقعیت
موبایل

788

2633

29.9٪

6.7

دسکتاپ

85

436

19.5٪

12.8

تبلت

0

34

0%

7.1

پیوند ها

1
لینک های خارجی

تعداد کل پیوندهای منحصر به فرد به سایت فعلی از خارج از سایت.

1
لینک های داخلی

پیوندهایی از سایت شما به سایت شما.

1
سایت های لینک دهنده

پیوندهایی از خارج از سایت شما به سایت شما. مقادیر به دامنه ریشه بریده شده و گروه بندی می شوند.

1
متن پیوند دهنده برتر

متن پیوندهایی که به سایت شما اشاره می کنند. فقط پیوندهای خارج از سایت شما گنجانده شده است.

در پایان گزارش 28 روزه از فعالیت سایت انجمن تجلی از وقتی که برای مطالعه و بررسی گذاشتید تشکر میکنم.

ارادتمند شما : عرفان نعمتی

keyboard_arrow_up