رفتار صحیح با افراد نابینا

نحوه رفتار صحیح با افراد نابینا نابینایی یکی از معلولیت هایی است که در هرسنی ممکن است برای افراد اتفاق بیفتد . اما در بیشتر مواقع نابینایی از دوره کودکی در فرد به وجود می آید و همراه او می ماند . افراد نابینا به راحتی قابل شناسایی هستند و نگاه های مختلفی از سوی والدین ، همسالان … ادامه خواندن رفتار صحیح با افراد نابینا