آموزش اساسی به نابینایان و کم بینایان

آموزش و اصول آموزش به نابینایان و کم بینایان آموزش انگیزه ابتدا بايد انگيزه را تعريف کرد و از دانش آموزان خواست نظر خود را درباره افزايش انگيزه و علاقه و تعريفی از آن بدهند و باید کاربرد درس مورد نظر را در زندگي روزانه توضيح داد تا انگيزه افزايش يابد.مثلا انگيزه را در درس … ادامه خواندن آموزش اساسی به نابینایان و کم بینایان